Wystąpią m.in.:

Kierownik Działu Sprzedaży w firmie Rekord Systemy Informatyczne. Powiązany z branżą IT od kilkunastu lat z czego od 2005 roku w zakresie administracji samorządowej

Więcej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej

Więcej

Inżynier i przedsiębiorca – absolwent Politechniki Opolskiej. Od ponad 10 lat związany z rynkiem storage i od zawsze z IT. Specjalizuje się w rozwiązaniach pamięci masowych klasy enterprise

Więcej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 12 lat w branży informatycznej, z tego 8 w firmie Arcus SA, w której odpowiada za projekty związane z obniżeniem kosztów eksploatacji.

Więcej

Architekt systemów informatycznych w firmie Infonet Projekt SA, specjalizujący się w pamięciach masowych i systemach bezpieczeństwa danych

Więcej

Od 14 lat związany z branżą IT. W Infonet Projekt SA pełni funkcję Dyrektora Działu Oprogramowania

Więcej

Od 1999 roku związany z branżą informatyczną i telekomunikacyjną. Przez ostatnie lata pracował u czołowych firm m.in. Hewlett-Packard oraz ACER gdzie w zespołach techniczno-sprzedażowych był odpowiedzialny za największe instytucje z sektorów Administracji Publiczne

Więcej

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W MagikINFO na stanowisku sales manager pracuje od 2010 roku

Więcej

Absolwent Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie (Czechy). Z branżą IT związany od 2007 roku. Inicjator wprowadzenia na polski rynek wszystkich trzech modułów wchodzących w skład MagikINFO

Więcej

Prezes Zarządu Śląskiej Sieci Metropolitalnej. Poprzednio przez ponad dwie dekady zarządzała wieloma obszarami dla Miasta Zabrze.

Więcej

Absolwent Politechniki Śląskiej wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz studiów z obszaru psychologii społecznej. Z ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze telekomunikacji

Więcej

Doktor nauk humanistycznych (filologia angielska Uniwersytet Śląski w Katowicach), magister pedagogiki i psychologii (Uniwersytet Ślaski w Katowicach), certyfikowany trener programu memoQ, certyfikowany ekspert ds. WCAG 2.0

Więcej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykładowca z zakresu bezpieczeństwa informacji

Więcej

Absolwent Politechniki Opolskiej. Informatyk związany z administracją publiczną od 2006 roku, a od 2013 roku również ze służbą zdrowia.

Więcej

Doświadczony inżynier, prelegent i specjalista IT. Zajmuje się tematyką bezpieczeństwa danych od kilkunastu lat, ze specjalizacją w obszarze kopii zapasowych.

Więcej

Trener i konsultant. Od 14 lat profesjonalnie związany z zarządzaniem systemami informatycznymi – początkowo w administracji rządowej, obecnie swoją wiedzę wykorzystuje jako konsultant i certyfikowany trener technologii firmy Microsoft.

Więcej

Zajmuje się problematyką zarządzania dokumentacją, w szczególności dokumentu elektronicznego i systemami elektronicznego zarządzania informacją i dokumentacją, z czym związany jest od początku pracy zawodowej (aktualnie pracownik Ministerstwa Cyfryzacji).

Więcej

Redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”. Od 1998 bierze czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego we Wrocławiu. Założył i przez blisko dekadę rozwijał jedną z pierwszych w Polsce osiedlowych sieci komputerowych.

Więcej

Absolwent Wyższej Szkoły Administracyjno – Społecznej na kierunku Administracja, specjalność Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 1999 roku związany z branżą informatyczną.

Więcej