Redaktor naczelny miesięcznika "IT w Administracji"

Wieloletni dziennikarz i wydawca tytułów z branży ekonomicznej i IT – m.in. zastępca redaktora naczelnego miesięcznika komputerowego CHIP.

Więcej

Dyrektor ds. wdrożenia chmury w Centralnym Ośrodku Informatyki

Manager z wieloletnim doświadczeniem w planowaniu, zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi. Zawodowo związany z Centralnym Ośrodkiem Informatyki oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Więcej

Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Systemami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Odpowiada za realizację programu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” w ramach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Więcej

MultiAccess Centre

Od 2012 jest czynnie związana z tematyką włączenia cyfrowego i społecznego.

Więcej

Kierownik Działu Współpracy z Podmiotami Otoczenia EZD w NASK-PIB

Kierownik Działu Komunikacji i Kompetencji Cyfrowych oraz Działu Współpracy z Podmiotami Otoczenia EZD w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowym Instytucie Badawczym.

Więcej

Biegły rewident, wykładowca

biegły rewident, ekspert rynku gospodarczego

Więcej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Doradca Zarządu Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych. Ekspert ds. Robotyzacji, Prezes Zarządu ForProgress.

Więcej

Product Manager Senhasegura w Dagma Bezpieczeństwo IT

Odpowiedzialny za wsparcie i ekspansję sprzedaży rozwiązań Senhasegura na polskim rynku.

Więcej

Product Manager Stormshield w DAGMA

Product Manager Stormshield w DAGMA. Wspiera rozwój i wsparcie kanału partnerskiego, nadzoruje testy produktowe oraz kontaktuje się bezpośrednio z klientami w celu doboru odpowiedniego dla nich rozwiązania.

Więcej

Datacenter Sales Specialist

Od ponad 10 lat związany z technologia Fujitsu. Głównym obszarem zainteresowań jest środowisko przetwarzania i przechowywania danych.

Więcej

Dyrektor Działu Technicznego

Inżynier IT z 15-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w zarządzaniu siecią, konfiguracją i zarządzaniem systemami operacyjnymi, wdrażaniem usług katalogowych oraz wirtualizacją.

Więcej

Trener i konsultant

Od 14 lat profesjonalnie związany z zarządzaniem systemami informatycznymi – początkowo w administracji rządowej, obecnie swoją wiedzę wykorzystuje jako konsultant i certyfikowany trener technologii firmy Microsoft.

Więcej

Kierownik Projektu "Drony Nad Metropolią"

Od 2018 inicjuje i koordynuje działania w obszarze bezzałogowych statków powietrznych w Urzędzie Metropolitalnym oraz w ramach Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów.

Więcej

Ekspert rynku IT

Autor artykułów i publikacji w branżowych magazynach informatycznych; współpracownik „IT w Administracji”.

Więcej

Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych, autorka wielu publikacji, członek zarządu OSKZP, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, wykładowca.

Więcej