Redaktor naczelny miesięcznika IT w Administracji

Wieloletni dziennikarz i wydawca tytułów z branży ekonomicznej i IT – m.in. zastępca redaktora naczelnego miesięcznika komputerowego CHIP.

Więcej

Ekspert ds. lotnictwa bezzałogowego

Od 2007 r. związana z branżą bezzałogowych statków powietrznych w lotnictwie cywilnym i wojskowym. Realizowała i nadzorowała projekty związane z dostarczaniem BSP na
rzecz sił zbrojnych RP, sił specjalnych, administracji publicznej i
prywatnych przedsiębiorstw.

Więcej

Szefowa Centrum Robotyzacji Procesów Ministerstwa Finansów

Zawodowo związana z Ministerstwem Finansów od 2006r., pełniła funkcje kierownicze w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną, oraz zarządzaniu projektem budowy Data Center MF.

Więcej

Product Manager w Arkanet

Ponad 14 lat doświadczenia w sprzedaży systemów security oraz backup i storage. Uczestniczył w wielu projektach zarówno dla sektora publicznego jak i biznesu.

Więcej

Key Account Manager Business Channel w Brother Polska

Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. W branży IT działa od ponad 10ciu lat, głównie w zakresie sprzedaży urządzeń drukujących.

Więcej

CEO, Członek Zarządu, GIAP, Sputnik Software

Przez wiele lat pracował w międzynarodowych organizacjach specjalizujących się w rozwiązaniach IT do zarządzania przestrzennego. W 2013 roku postanowił założyć własną firmę o podobnym profilu.

Więcej

Systems Engineer Manager w Fortinet

Uczestniczył w wielu rozbudowanych projektach sieciowych dla największych przedsiębiorstw oraz operatorów telekomunikacyjnych. Pasjonat sieci bezpiecznych bezprzewodowych.

Więcej

Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublin

Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw Informatyzacji. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończone liczne studia podyplomowe i szkolenia, związany ze środowiskiem naukowym jako doradca oraz wykładowca.

Więcej

Wicedyrektor Programu GovTech Polska realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

Kierownik Działu Komunikacji i Kompetencji Cyfrowych oraz Działu Współpracy z Podmiotami Otoczenia EZD w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowym Instytucie Badawczym.

Więcej

Audytor systemów teleinformatycznych w Departamencie Audytu Wewnętrznego

Ekspert ds. bezpieczeństwa oraz metod zintegrowanej analizy ryzyka jak również zarządzania IT. Wieloletni szef Oddziału Informatycznego pełniący funkcję Głównego Administratora Bezpieczeństwa Systemów w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach.

Więcej

Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej SDZLEGAL SCHINDHELM

Dr Wojciech Dubis specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, międzynarodowym prawie prywatnym, prawie mediów elektronicznych oraz prawie handlowym, w tym m.in. w zagadnieniach związanych z prawem bankowym, fuzjami i przejęciami, obrotem wierzytelnościami, prawem ubezpieczeń gospodarczych.

Więcej

Od 1999 roku związany z branżą informatyczną. W HP od przeszło 8 lat. Obecnie wspiera Partnerów w sprzedaży Usługi Zarządzania Drukiem.

Więcej

Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Systemami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Odpowiada za realizację programu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” w ramach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem i strategicznymi projektami w sektorze publicznym, m.in. wdrożenie i rozwój systemów IACS, KSI.

Więcej

Trener i konsultant

Trener i konsultant. Od 14 lat profesjonalnie związany z zarządzaniem systemami informatycznymi – początkowo w administracji rządowej, obecnie swoją wiedzę wykorzystuje jako konsultant i certyfikowany trener technologii firmy Microsoft.

Więcej

MultiAccess Centre

Od 2012 jest czynnie związana z tematyką włączenia cyfrowego i społecznego. W latach 2014/2015 była inicjatorem, propagatorem i kierownikiem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia.

Więcej

Dyrektor ds. wdrożenia chmury w Centralnym Ośrodku Informatyki

Manager z wieloletnim doświadczeniem, w planowaniu, zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi. Zawodowo od 5 lat związany z Centralnym Ośrodkiem Informatyki oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, gdzie pełni funkcje kierownicze w obszarze wdrożenia i rozwoju chmury dla administracji publicznej.

Więcej

Kierownik Projektu "Drony Nad Metropolią"

Od 2018 inicjuje i koordynuje działania w obszarze bezzałogowych statków powietrznych w Urzędzie Metropolitalnym oraz w ramach Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów.

Więcej