Dzień 1

13 października

czwartek

Rejestracja, kawa

8.30 – 9.00

Otwarcie spotkania

9.00 – 9.10

I Blok merytoryczny

9.10 – 14.10

Opis Przedmiotu Zamówienia w zamówieniach IT

Innowacyjne spojrzenie na infrastrukturę oraz rozwiązania dedykowane dla Sektora Publicznego

Wirtualni asystenci - robotyzacja procesów w jednostkach administracji publicznej

Przerwa kawowa

12.25 – 12.40

Optymalizacja druku oraz przepływu dokumentacji w instytucjach publicznych

Nowe kompetencje zarządzania miastami w kontekście wykorzystania dronów

Pamiątkowe zdjęcie

14.10 – 14.25

Obiad

14.25 – 15.15

II Blok merytoryczny

15.15 – 18.30

Kto, kiedy i na jakich zasadach skorzysta z bezpłatnego wsparcia wdrożeń i eksploatacji EZD RP

Minimalizacja czasu przestojów kluczowych systemów informatycznych urzędu - skuteczne metody przywracania systemów po awarii

Przerwa kawowa

16.45 – 17.00

Miejski ekosystem bezpieczeństwa

Usługi chmurowe w administracji publicznej

Kolacja

19.30

Dzień 2

14 października

piątek

Śniadanie

07.30 – 09.30

III Blok merytoryczny

9.30 – 13.00

Bezpieczeństwo środowiska Windows Server 2022 w Windows 11

Świadomy urzędnik to bezpieczny urząd. Znaczenie drukarki w zakresie ochrony poufnych danych

Transformacja cyfrowa w instytucjach publicznych - zarządzanie środowiskiem druku, cyberbezpieczeństwo i infrastruktura IT

Przerwa kawowa

11.00 – 11.15

Dobre praktyki w dostępności cyfrowej - kolejne kryteria sukcesu w specyfikacji WCAG w wersji 2.2

Cyfrowy audyt w gminach a kwestie cyberbezpieczeństwa

Podsumowanie konwentu i rozdanie nagród

13.00