6 Śląski Konwent Informatyków

Dzień I – 14 listopada (czwartek)
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 14.30 I BLOK MERYTORYCZNY

Krajowy schemat identyfikacji elektronicznej, w tym rola systemów identyfikacji elektronicznej oraz Węzła Krajowego

Kluczowe parametry decydujące o wydajności, bezpieczeństwie i trwałości stacji roboczych

Wysokodostępne rozwiązania macierzy dyskowych. Skuteczne zarządzanie zasobami IT oraz komputerami w urzędzie

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

Zasady tworzenia dokumentów urzędowych dostępnych cyfrowo

Najwyższy czas, na macierz FLASH!

Wykorzystanie dronów w sektorze publicznym - przegląd dobrych praktyk

14.30 – 14.45 Zdjęcie pamiątkowe
14.00 – 15.00 Obiad
15.0 – 18.30 II BLOK MERYTORYCZNY

Zarządzanie dokumentem 4.0, czyli kodeks dobrych praktyk drukowania

Rozwiązania chroniące stacje robocze i urządzenia drukujące przed atakami z zewnątrz

Kierunki inteligentnego rozwóju gmin i powitów realizowane przez samorządowego operatora telekomunikacyjnego

16.30 – 17.00 Przerwa kawowa

Zarządzanie zmianą w projektach współfinansowanych ze środków unijnych

Faktura elektroniczna – problem czy szansa?

Rola kierowników IT w procesie ochrony danych osobowych na przykładach decyzji PUODO i dobrych praktyk

od godz. 20.00 Kolacja i wieczór integracyjny
Dzień II – 15 listopada (piątek)
7.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 13.30 III BLOK MERYTORYCZNY

Przykłady wykorzystania PowerShell w codziennej pracy administratora

Kompleksowa ochrona danych przed ich utratą lub niechcianym zaszyfrowaniem

Nowy poziom zarządzania oraz standaryzacja kanałów komunikacji

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

Przepis każe, admin musi – przegląd przepisów i wynikających z nich narzędzi IT do zastosowania w każdym urzędzie

To co umiemy robić najlepiej - infrastruktura serwerów i pamięci masowych od Fujitsu dla nowoczesnego Datacenter na lata!

Wśród prelegentów

Zgłoś się w najniższej cenie!

FIRST MINUTE

tylko do 31 października!