Dzień 1

13 października

czwartek

Rejestracja, kawa

9.00 – 9.30

Otwarcie spotkania

9.30 – 9.40

I Blok merytoryczny

9.40 – 13.40

Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa – usługi chmurowe w administracji publicznej

Innowacyjne spojrzenie na infrastrukturę oraz rozwiązania dedykowane dla Sektora Publicznego

Rozwiązania wspierające bezpieczny wydruk i obieg dokumentów w jednostkach administracji publicznej

Przerwa kawowa

11.25 – 11.40

Miejski ekosystem bezpieczeństwa

Jeden dostawca oprogramowania - profesjonalne wsparcie w działaniu JST i kompleksowe obsługa procedur w administracji publicznej

Nowe kompetencje zarządzania miastami w kontekście usług zautomatyzowanych w przestrzeni powietrznej

Nowoczesne narzędzia do obrazowania danych sposobem na usprawnienie pracy w jednostce

Pamiątkowe zdjęcie

13.40 – 13.55

Obiad

13.55 – 14.45

II Blok merytoryczny

14.45 – 18.00

Wirtualni asystenci - robotyzacja procesów w jednostkach administracji publicznej

Spójna polityka bezpieczeństwa stacji roboczych w urzędzie i poza nim

Minimalizacja czasu przestojów kluczowych systemów informatycznych urzędu - skuteczne metody przywracania systemów po awarii

Przerwa kawowa

16.00 – 16.15

Inwentaryzacja licencji, czyli o wyzwaniach stojących przed działami IT jednostek administracji publicznej

W jaki sposób technologia druku atramentowego wspomaga nas w walce z kryzysem energetycznym?

Kto, kiedy i na jakich zasadach skorzysta z bezpłatnego wsparcia wdrożeń i eksploatacji EZD RP

Czas wolny

18.00 – 19.30

Kolacja

19.30

Dzień 2

14 października

piątek

Śniadanie

07.00 – 09.30

III Blok merytoryczny

9.30 – 12.45

Bezpieczeństwo środowiska Windows Server 2022 w Windows 11

Nowoczesne usługi IT, czyli wsparcie dla automatycznego backupu danych w urzędzie

Przerwa kawowa

10.45 – 11.00

Nowe wytyczne dostępności cyfrowej w standardzie WCAG 2.2

Transformacja cyfrowa w instytucjach publicznych - zarządzanie środowiskiem druku, cyberbezpieczeństwo i infrastruktura IT

Spis z natury nie musi być zajęciem mozolnym - nowoczesne narzędzie elektroniczne do przeprowadzenia inwentaryzacji

Podsumowanie konwentu i rozdanie nagród

12.45