Dzień 1

30 września

czwartek

Otwarcie konwentu

10.00

I Blok merytoryczny

10.10 – 14.05

Najważniejsze zasady skutecznych doręczeń elektronicznych

Specyfikacja nowoczesnej infrastruktury informatycznej z uwzględnieniem potrzeb jednostek publicznych

Drukowanie w czasach pandemii – praca zdalna oraz bezpieczeństwo drukowanych dokumentów

Przerwa kawowa

11.55 – 12.05

Nowe funkcjonalności w Systemie Zapewniania Usług Chmurowych ZUCH

Infrastruktura hiperkonwergentna jako rozwinięcie wirtualizacji

Zarządzanie zmianą w projektach współfinansowanych ze środków unijnych

Wyższy poziom hiperkonwergencji dHCI - omówienie najnowszych technologii hiperkonwergentnych

Pamiątkowe zdjęcie

14.05 – 14.20

Obiad

14.20 – 15.10

II Blok merytoryczny

15.35 – 18.35

Audyt wewnętrzny a wyzwania informatyczne w urzędach administracji publicznej

Elektroniczne zarządzanie dokumentami z perspektywy systemów dziedzinowych

Chroń serwerownię i infrastrukturę teleinformatyczną – rozwiązanie zasilania w administracji publicznej

Przerwa kawowa

16.40 – 16.50

Rola kierowników IT w procesie ochrony danych osobowych

Storage klasyczny czy w wersji SOFT – co się opłaca?

Standardy dostępności cyfrowej od WCAG 2.1 do WCAG 3.0

Kolacja

19.30

Dzień 2

1 października

piątek

Śniadanie

07.30 – 09.00

III Blok merytoryczny

9.00 – 13.00

Nowe rekomendacje UZP dotyczące zakupów zestawów komputerowych i systemów informatycznych

Proaktywna ochrona danych, aplikacji i całych systemów przed zaawansowanymi cyberzagrożeniami.

Inteligentne zarządzanie dokumentem w nowej rzeczywistości. Czy nadchodzi koniec papierowych dokumentów?

Przerwa kawowa

10.30 – 10.45

Perspektywy wykorzystania przestrzeni powietrznej dla realizacji usług zautomatyzowanych

Jak zapanować nad logami, czyli log management w praktyce

Wydajne i bezpieczne składowanie oraz przetwarzanie danych w jednostkach administracji publicznej

Bezpieczeństwo środowiska Windows

Podsumowanie konwentu rozdanie nagród

13.00