Regionalne Konwenty Informatyków

Cykl spotkań integrujących lokalne środowiska IT z administracji publicznej

Śląski Konwent Informatyków to spotkanie mające na celu integrację lokalnego środowiska informatyków i menedżerów IT wszystkich placówek administracji publicznej. Udział w konwencie stwarza doskonałą okazję do spotkań przedstawicieli władz centralnych i samorządowych. Jest miejscem wymiany doświadczeń i dyskusji o informatyzowaniu sektora publicznego.

Między wykładami prezentowane są najnowsze technologie. W wydarzeniach biorą udział kluczowi producenci i dystrybutorzy sprzętu i oprogramowania. Każdy konwent to dwa dni, w trakcie których można omówić techniczne problemy z informatykami z innych jednostek oraz nawiązać nowe kontakty.

W programie

wykłady, prezentacje i warsztaty

01

Wykorzystanie dronów

Nowe kompetencje zarządzania miastami

02

Dobre praktyki

Kryteria sukcesu w specyfikacji WCAG w wersji 2.2

03

Ochrona poufnych danych

Znaczenie drukarki

04

Innowacyjne spojrzenie na infrastrukturę

Rozwiązania dedykowane dla sektora publicznego

Brak miejsc. Zgłoszenia jedynie na listę rezerwową po wysłaniu wiadomości e-mail na adres: konwent@itwadministracji.pl

Partnerzy

wydarzenia

Partner strategiczny

Partnerzy główni

Partnerzy specjalni

Partnerzy standard

Partner

Prelegenci

przedstawiciele ministerstw, jednostek z regionów, dystrybutorów rozwiązań IT, prawnicy

Organizator

Poznajmy się!
organizator

Miesięcznik „IT w Administracji”

Koordynator ds. Zgłoszeń

Olga Baron

tel. 71 797 28 58

olga.baron@presscom.pl

Dział Obsługi Klienta

tel. 71 798 48 40

faks 71 798 48 48

konwent@itwadministracji.pl

Brak miejsc. Zgłoszenia jedynie na listę rezerwową po wysłaniu wiadomości e-mail na adres: konwent@itwadministracji.pl