Od początku kariery zawodowej pracował nad rozwojem i wdrożeniem oprogramowania GIS (systemu informacji geograficznej). Przez wiele lat pracował w międzynarodowych organizacjach specjalizujących się w rozwiązaniach IT do zarządzania przestrzennego. W 2013 roku postanowił założyć własną firmę o podobnym profilu. Od tej pory obejmuje funkcję prezesa GIAP, lidera rozwiązań GIS dla administracji publicznej oraz instytucji na polskim rynku i złotego partnera QGIS. Skupia się na tworzeniu nowych produktów cyfrowych oraz ich rozwoju. Jednym z jego największych osiągnięć jest realizacja i obsługa projektu Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennych (PSIP) o łącznej wartości prawie 48 mln zł. W zeszłym roku po połączeniu w grupę kapitałową firm GIAP i Sputnik Software jest również członkiem zarządu drugiej spółki. Prywatnie ojciec trójki dzieci. Poza swoją pracą pasjonuje się geopolityką i motosportem.