Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania. Posiada 14 lat doświadczenia w pozyskiwaniu i budowaniu długofalowych relacji z klientami oraz partnerami biznesowymi. Dotychczasowe doświadczenie handlowe w dużej mierze opiera się na branży eventowo-konferencyjnej. Różnorodność klientów (przedstawiciele branż m.in. produkcyjnych, logistycznych, farmaceutycznych, FMCG, finansowych) pozwoliła na szerokie poznanie rynku, specyfikę działania poszczególnych sektorów oraz trendy i wyzwania przed jakimi stoi biznes. Na dalszym etapie kariery klientami Roberta stali się przedstawiciele branży IT. W firmie Sharp Robert pracuje na stanowisku Key Account Managera i odpowiada za rozwój sprzedaży na polskim rynku usług IT w tym m.in. Helpdesk.