Doświadczenie zawodowe zdobywała również na stażach zagranicznych w Niemczech i Republice Czeskiej. Jest absolwentką studiów prawa i ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ukończyła również program Legum Magister in Unternehmensrestrukturierung (LL.M. corp. restruc.) na Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu, skierowany do praktyków restrukturyzacji i zarządzania w kryzysie. Autorka wielu artykułów z zakresu prawa gospodarczego, a także współautorka komentarza do polskiego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w języku niemieckim, publikowanego w serwisie informacji prawnej beck-online.de.
Od czerwca 2015 roku Aleksandra Krawczyk wpisana jest na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, a od stycznia 2017 roku na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, uprawnionych do sprawowania funkcji syndyka. Doradza podmiotom polskim i zagranicznym w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także postępowania cywilnego i zagadnień związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Prowadzi spory sądowe, w szczególności dotyczące branży budowlanej. W Kancelarii zajmuje się głównie obsługą podmiotów niemieckojęzycznych.