Arcus

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 12 lat w branży informatycznej, z tego 8 w firmie Arcus SA, w której odpowiada za projekty związane z obniżeniem kosztów eksploatacji.

Pozostali prelegenci