Ministerstwo Cyfryzacji

Zajmuje się problematyką zarządzania dokumentacją, w szczególności dokumentu elektronicznego i systemami elektronicznego zarządzania informacją i dokumentacją, z czym związany jest od początku pracy zawodowej (aktualnie pracownik Ministerstwa Cyfryzacji). Członek i aktywny uczestnik zespołów roboczych, w tym międzyresortowych, przygotowujących zasady postępowania z dokumentacją w postaci elektronicznej. Merytorycznie zaangażowany w prace związane z przygotowywaniem aktów prawnych odnoszących się do doręczania dokumentów elektronicznych i postępowania z nimi w sposób zapewniający wiarygodność gromadzonej dokumentacji. Autor artykułów o zarządzaniu dokumentacją w postaci elektronicznej oraz zastosowaniem dokumentu elektronicznego w praktyce administracyjnej. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Bibliotek Naukowych przy Wydziale Historii UW. Wspierał zespół roboczy przygotowujący projekt ustawy wdrażającej eIDAS. Lider wdrożeniowy zespołu e-Skrzynka i e-Doręczenia w programie „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

Pozostali prelegenci